Consultancy

Internet strategie & Campagnes. Analyse van de doelgroep, het product, de markt en de concurrentie

Internetstrategie

Het Online marketingplan

De basis van elk goed online marketingplan bestaat uit een gedegen analyse van de doelgroep, het product, de markt en de concurrenten.

Belangrijke vragen zijn in dit verband; wie zijn mijn klanten, waar vind ik ze, waarom kopen ze mijn product en waarom kopen ze bij mij. Met andere woorden wat is mijn onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde en waarin kan ik dus beter zijn dan mijn concurrent.

Een gedegen en slimme internet strategie is volgens DOZYN altijd de basis voor het online succes en de invulling van de verschillende middelen. Er dienen vooraf ambitieuze doch realistische doelen te worden geformuleerd die SMART zijn. Het strategische plan bevat hierbij een helder uitgestippelde koers om deze doelen te behalen. Vervolgens kan het online marketingplan verder worden ingevuld.

Deze eerste belangrijke stappen worden te vaak overgeslagen. Een adverteerder begint met een nieuwe online actie, zonder te kijken naar hoe het past in het grotere plaatje. Waar staan we eigenlijk online? Waar willen we naartoe? Te vaak kunnen deze vragen niet eenduidig worden beantwoord. De geformuleerde internet strategie biedt richting en houvast voor de invulling van al uw online activiteiten en geeft tevens interne en externe partijen inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden. Het voorkomt dat u met iedere nieuwe online wind meewaait en zwicht voor de mooie cases van de zoveelste account manager die langskomt.

Uiteraard biedt een goede strategie voldoende ruimte en flexibiliteit om (weloverwogen) mee te kunnen gaan in de nieuwste ontwikkelingen op internet. DOZYN kan u helpen met het formuleren en implementeren van uw slimme internetmarketingstrategie voor de korte en lange termijn.

 


Analyse van de doelgroep, het product en de concurrentie biedt richting en houvast voor de invulling van al uw online activiteiten.